MTÜ-le tehtud annetusi kasutame sihipäraselt hooldekodu elanikele kultuurielamuste pakkumiseks. Annetuste abil tasume piletite ja transpordi eest ning katame vajadusel ka hoolealuste saatmisega seotud kulud. Kuna hooldekodude võimekus on erinev, varieerub ka projektide maksumus.

Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuiseks püsiannetuseks. Nii ühekordse annetuse kui ka püsiannetuse saab vormistada oma internetipangas või pangakontoris, kuid siinne annetuskeskkond teeb selle kiiremaks ja mugavamaks.

Ühekordse annetuse tegemiseks suunatakse annetaja lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel internetipanka. Püsiannetuse tegemiseks internetipangas vajuta oma internetipanga logol ning tasu kaardimaksega. Kasutusel olevad makseviisid on: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele (maksete algatamise teenusega) ja Pocopay. Annetuse valuutaks on euro.

Püsiannetusest on võimalik loobuda igal hetkel. Annetusest loobumiseks tuleb siseneda internetipanka ning püsimaksekorraldus katkestada. Annetusi on võimalik tagasi küsida 1 ööpäeva jooksul pärast annetuse sooritamist. Hiljem enam annetusi tagasi küsida ei ole võimalik, sest on tõenäoline, et annetussumma on juba ära kasutatud ning meil puudub võimekus seda tagastada.

MTÜ Elame Veel! on isikuandmete vastutav töötleja, MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

MTÜ on liitunud annetuste kogumise hea tavaga ehk järgib alljärgnevaid põhimõtteid: 

  • Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav.
  • Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse.
  • Annetuse tegemiseks ei avaldata survet.
  • Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt.
  • Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas.